کد مطلب : 30002 تاریخ مطلب : 1397/06/11

رئيس اتاق اصناف اراک: تلاش براي حل مشکلات بيمه اي و مالياتي اصناف صورت گرفته است

رئيس اتاق اصناف اراک گفت: در دوره چهار ساله گذشته تلاش هاي زيادي براي حل مشکلات بيمه اي و مالياتي اصناف صورت گرفته که در برخي از موارد موفق بوده ايم و در برخي موارد دولت همکاري لازم را نداشته است.

جمشيد زند در گفت وگو با خبرنگار اصناف ايران افزود: بحث ماليات مشاغل و ماليات ارزشافزوده عنوانهايي هستند که ذهن واحدهاي صنفي مشوش کرده و تلاش هاي زيادي براي حل اين مشکلات در دوره چهارساله گذشته صورت گرفته که در برخي از موارد نتايج مثبتي حاصل شده و براي تحقق کامل نيز به مساعدت بيشتر دولت و مجلس داريم. وي تصريح کرد: پيشنهادهايي براي رفع مشکلات مالياتي و بيمهاي واحدهاي صنفي مطرح شده تا راهکاري براي متقاعد کردن دولت و مجلس براي کاهش موانع رونق بازار بينديشد و تلاشهاي زيادي براي رفع مشکل ماليات ارزشافزوده صورت گرفته است. زند اظهار کرد: اصلاح قانون ماليات ارزشافزوده، چند سالي است که ازسوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است مشکل اينجاست که ماليات ارزشافزوده که نوعي ماليات بر مصرف است، درحالحاضر از اصناف نيز گرفته ميشود و به اين ترتيب هزينههاي توليد، فروش و خدمات بالا رفته و باعث رکود در بازار شده است. وي افزود: ماليات ابزار و مکانيسمي است که ميتواند موجب رشد و توسعه اقتصادي کشورها شود و اجراي نادرست اين قانون، مشکلات عديدهاي را به همراه خواهد داشت. زند بيان کرد: در چند سال گذشته همکاري و تعامل بسيار خوبي با اداره اماکن عمومي داشته ايم و جلسات متعددي را با استانداري و نمايندگان استان براي حل مشکلات اصناف برگزار کرده ايم و اميد داريم اعتماد، اعتبار و حمايت دولت از اصناف بيش از پيش باشد و در حد شعار باقي نماند./ع

نیمتا روزنامه های صبح کشور