کد مطلب : 32155 تاریخ مطلب : 1397/06/27

برگزاري مراسم آييني و سنتي هيئات مذهبي و تعزيه خوان در بازار تاريخي اراک با حضور نماينده محترم ولي فقيه استان

نیمتا روزنامه های صبح کشور