کد مطلب : 33269 تاریخ مطلب : 1397/07/10

نحوه جذب نيروي اتاق اصناف ( قابل توجه کسانيکه جهت همکاري با اتاق اصناف ثبت نام و تشکيل پرونده داده اند )

نیمتا روزنامه های صبح کشور