کد مطلب : 34450 تاریخ مطلب : 1397/08/05

قابل توجه همشهريان محترم : هرگونه گرانفروشي و کم فروشي در عرضه نان را به شماره 3820 واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف اطلاع دهيد. روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور