کد مطلب : 34481 تاریخ مطلب : 1397/08/12

بيانيه رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي بمناسبت يوم الله سيزده آبان

بيانيه رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت 13 آبان
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت يومالله 13 آبان بهعنوان مبارزه با استکبار جهاني بيانيه منتشر کرد.
13 آبان يادآور سه رخداد بزرگ تبعيد حضرت امام خميني (ره) به ترکيه در سال 1342، کشتار دانش آموزان به دست رژيم پهلوي در سال 1357 و تسخير لانه جاسوسي آمريکا به دست دانشجويان پيرو خط امام (ره) در سال 1358 که امام راحل با آن موضعگيري حکيمانه و مقتدرانهاش اين تسخير لانه جاسوسي آمريکا را انقلاب دوم تعبير کرده و بر عملکرد سياسي دانشجويان مهر تائيد زدند، اين اتفاقات نشان ميدهد که ملت ايران حاضر است براي رسيدن به اهداف و آرمانهاي والاي انقلابش با تمام هستي خود در ميدان مبارزه با استکبار حاضر شود و پرچم مقاومت و ايستادگي را براي هميشه برافراشته نگاه دارد.
در اين روز تاريخي و در شرايطي که مقاومت و ايستادگي ملت ايران و بيداري ملتهاي مسلمان در نقاط مختلف جهان در برابر استکبار جهاني نظام سلطه و تفکر استکباري را دچار زوال همهجانبه کرده است، اصناف استان مرکزي دوشادوش با ديگر اقشار جامعه بهويژه دانشجويان و دانش آموزان ، ضمن بزرگداشت عظمت اين روز و تجديد ميثاق با آرمانهاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي و اطاعت کامل از ارشادات ولي امر مسلمين حضرت آيتاللهالعظمي خامنهاي، حمايت همهجانبه خود بار ديگر از نظام مقدس جمهوري اسلامي اعلام کرده و با حضور خروشان خود در راهپيمايي يوم ا..13 آبان يکبار ديگر برگ زريني در تاريخ اصناف رقم خواهند زد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور