کد مطلب : 36809 تاریخ مطلب : 1397/10/11

گزارش تصويري از حضور جمشيد زند رئيس اتاق اصناف باتفاق محمود نوروزي و جواد رفوئي نايبين رئيس ، فراهاني فرمانده بسيج اصناف و بازاريان استان ، هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي و اصناف در مراسم 9 دي ( روز ملي بصيرت و تجديد ميثاق با ولايت

نیمتا روزنامه های صبح کشور