کد مطلب : 37005 تاریخ مطلب : 1397/11/18

انگيزه 10 رسته صنفي در استان مرکزي از دست رفته است رئيس اتاق اصناف استان مرکزي گفت: انگيزه 10 رسته صنفي در استان مرکزي از دست رفته است.

انگيزه 10 رسته صنفي در استان مرکزي از دست رفته است

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي گفت: انگيزه 10 رسته صنفي در استان مرکزي از دست رفته است.

بهگزارش خبرگزاري تسنيم از اراک، جمشيد زند عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادي با اشاره به مشکلات اتاق صنف استان مرکزي اظهار داشت: اتاق اصناف چهل سال پيش نقش به سزايي در پيروزي انقلاب اسلامي داشته اکنون هم نقش مهمي به عنوان افسران خط مقدم اقتصادي در کف بازار دارند.

وي افزود: با توجه به پرسشهايي که از چند استان و اتاق اصناف درباره مشکلات و دغدغههاي اتاق اصناف داشتم، از جمله دغدغههاي تاق اصناف با توجه به اينکه در زمان تصويب بودجه قرار داريم بايد به اين دغدغهها توجه بيشتري شود، زماني که مشکلي را مطرح کرديم گفتند بايد در مجلس مطرح شود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي ادامه داد: در رديف بودجهها تبصره ماده 72 قانون نظام صنفي متاسفانه چندين سال پس از قانون نظام صنفي سهم سازمان صنعت و سهم تعزيرات ديده شده اما سهم اتاقهاي اصناف ديده نشده، اکنون اتاق اصناف به اين حمايت در بودجه نياز دارد تا بتواند در تنظيم بازار تاثير داشته باشد.

زند تصريح کرد: تبصره 2 ماده 186 قانون مالياتها نياز به تصويب بودجه دارد تا در اينجا هم اتاقهاي اصناف خدمت داشته باشند، و براساس اين قانون که نيم در هزار ماليتها را بايد به اتاقها دهند، بايد در بودجه تصويب شود.

وي خاطرنشان کرد: جرائمي که از اصناف گرفته ميشود بايد به سه بخش تعزيرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف داده شود در صورتي که به تعزيرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت داده ميشود اما به اتاق اصناف داده نميشود.
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي اضافه کرد: دو دغدغه اشتغال و بحث امرار معاش مردم که اکنون جامعه با آن درگير است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، در بخش اشتغال بايد از ظرفيت ماده 191 قانون کار استفاده شود که در اين قانون گفته شده که امکانش است که واحدهاي کمتر از پنج نفر را از بخشي از قانون کار معاف کنند اما اين کار تاکنون تنها يک بار اتفاق افتاده که خروجي خوبي هم داشته اما اکنون اگر اين کار انجام شود کارگاههاي کمتر از 45 نفر بتوانند اشتغال بيشتري را ايجاد کنند.

زند ادامه داد: در دولت سازندگي 181 رسته داشتيم که از تسهيلات بيمه تامين اجتماعي استفاده ميکردند اما اکنون حدود 10 رسته صنفي داريم که که انگيزهاي وجود ندارد تا کارهايي که در راستاي اشتغالزايي است صنوف ورود پيدا کنند، در بخش صنوف اکنون در تعدادي از رستههاي فني از بين ميروند که کاهش تعداد رسته صنوف از 181 به 10 رسته که بدون اطلاع مجلس هم انجام شده اگر بخشي از صنوف کارآفرين از تسهيلات بيمه تامين اجتماعي استفاده کنند شايد بتواند راهگشايي براي ايجاد اشتغال باشد.
وي عنوان کرد: در بحث بودجه، اختصاص بخشي از تسهيلات براي صنوف توليدي در سال 98 است که بتوانند براي بازسازي صنوف توليدي و اشتغال بهتر بتوانند استفاده کنند.@asnafmarkazi

نیمتا روزنامه های صبح کشور