کد مطلب : 38174 تاریخ مطلب : 1398/01/01

پيام رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي بمناسبت سال نو


رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي:
رونق توليد موجب توسعه ظرفيتهاي اشتغالزايي کشور ميشود/ اصناف نقش محوري در تحقق شعار سال دارد
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي رونق توليد را موجب توسعه ظرفيتهاي اشتغالزايي کشور دانست و اضافه کرد: همه بايد در جهت توسعه ظرفيتهاي توليد داخلي تلاش کنند.
جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با اشاره به نامگذاري سال 98 از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي تحت عنوان سال رونق توليد» گفت: اصناف همواره طلايهدار و پيشتاز درصحنههاي مختلف انقلابي بودهاند و در سال جاري نيز رونق توليد را در واحدهاي کوچک و متوسط صنفي را طبق منويات مقام معظم رهبري سرلوحه فعاليتهاي خود قرار خواهند داد.
زند با اشاره به اينکه اصناف ميتوانند بزرگترين تأثيرگذاري را در اقتصاد کشور داشته باشند اظهار کرد: واحدهاي کوچک و متوسط صنفي نقش محوري در تحقق شعار سال را دارد .
وي ادامه داد: در واقع اصناف بازوان اقتصادي در حمايت از رونق توليد و زمينهساز توسعه و پيشرفت در کشور هستند.
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي رونق توليد را موجب توسعه ظرفيتهاي اشتغالزايي کشور دانست و اضافه کرد: همه بايد در جهت توسعه ظرفيتهاي توليد داخلي تلاش کنند.
زند يادآور شد: با توجه به اينکه توليد و اشتغال به هم وابسته هستند تا زماني که توليد رونق پيدا نکند، قطعاً اشتغال شکل نميگيرد.
وي اظهار اميدواري کرد مسئولان با حذف قوانيني که مانع ايجاد اشتغال ميشود ، گامهاي بيشتري در حمايت از اصناف بردارند تا در سال 98 زمينه اشتغال بيشتري از مردم بخصوص جوانان فراهم گردد.


نیمتا روزنامه های صبح کشور