کد مطلب : 38176 تاریخ مطلب : 1398/01/11

شهادت هفتمين آفتاب ولايت امام موسي کاظم عليه السلام را تسليت مي گوييم. اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

?? امروز ترازوها در زنجيرمايند
وفردا ما در زنجير ترازوها هستيم

ليس منا من لم يحاسب نفسه في کل يوم
ازما نيست کسي که هر روز به حساب خود رسيدگي نکند

شهادت هفتمين آفتاب ولايت امام موسي کاظم عليه السلام را تسليت مي گوييم.

??اتاق اصناف مرکز استان مرکزي
نیمتا روزنامه های صبح کشور