کد مطلب : 38179 تاریخ مطلب : 1398/01/13

امشب که شب مبعث احمد باشد مشمول همه عطاي سرمد باشد يارب چه شود طلوع صبح فردا صبحِ فرجِ آلِ محمد باشد عيد بزرگ مبعث مبارک

نیمتا روزنامه های صبح کشور