کد مطلب : 38245 تاریخ مطلب : 1398/01/28

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي اعلام کرد: حمايت همه‌جانبه اصناف مرکزي از طرح« هر کاسب يک کالاي اساسي»/کمک بيش از 1 ميليارد توماني اصناف استان مرکزي به مناطق سيل‌زده

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي با اشاره به حمايت همه‌جانبه اتاق اصناف از طرح هر كاسب يك كالاي اساسي براي سيل‌زدگان گفت: اميدواريم به ياري خدا بتوانيم از طريق اصناف بيش از مقدار و تعدادي که توسط فرمانده بسيج مستضعفين کشور در اين طرح پيش‌بيني‌شده به هموطنان سيل‌زده کمک کنيم.

جمشيد زند رئيس اتاق اصناف استان مرکزي در گفتگو با ديار آفتاب؛ در خصوص طرح جهاد همبستگي ملي و هر کاسب يک کالاي اساسي» گفت: عليرغم مشکلاتي که در بخشهاي اقتصادي کشور وجود دارد و سال گذشته و ابتداي همين سال هم اصناف با آن دستوپنجه نرم ميکردند انصافاً از ابتدايي که بحث سيل مطرح شد اصناف پايکار بودند.

کمک بيش از 1 ميليارد توماني اصناف استان مرکزي به مناطق سيلزده

زند، که در سفري چندروزه براي بازديد از مناطق سيلزده در اين مناطق مستقرشده است، ضمن بيان اينکه تا به امروز از سوي اصناف استان مرکزي با همکاري بسيج اصناف بيش از 1 ميليارد تومان کمکهاي غير نقدي به مناطق سيلزده ارسالشده است تصريح کرد: امروز با توجه به اين حضور درصحنه اصناف نياز به قيد تعداد کالاي اساسي در هيچ طرحي نيست زيرا اصناف هميشه در کنار مردم، در کنار نظام و در کنار سپاه بوده و هستند و خواهند بود.

طرح جهاد همبستگي ملي و هر کاسب يک کالاي اساسي» را با تعداد بيشتري انجام ميدهيم

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي با تأکيد بر اينکه اميدواريم به ياري خدا بتوانيم از طريق اصناف بيش از مقدار و تعدادي که توسط فرمانده بسيج مستضعفين کشور در طرح جهاد همبستگي ملي» مطرح شد به هموطنان سيلزده کمک کنيم، بيان کرد: امروز در اهواز با حضور روساي اتاقهاي اصناف و فرمانده بسيج اصناف کشور جلسهاي داريم که به ياري خدا طرح بيشتر موردبررسي قرار خواهد گرفت.

وي تشريح کرد: اصناف کساني هستند که اين انقلاب را به ثمر رساندند و بهعنوان بازوان انقلاب هميشه در کنار شاديها و مخصوصاً مشکلات نظام و انقلاب بودهاند و ادامهدهنده خواهند بود.

زند اظهار کرد: اميدواريم با همکاري و هماهنگي همهجانبه بتوانيم کمک کنيم تا هموطنانمان زودتر از مشکلاتي که در آن گرفتار هستند نجات پيدا کنند.

بسيج و اصناف جداي از هم نيستند

وي با اشاره به اينکه بسيج و اصناف هميشه در حال همکاري هستند اضافه کرد: تا به حال هر اتفاقي هم که در خصوص کمکرساني به سيلزدگان افتاده با همکاري بسيج و اصناف بوده است.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي افزود: اين دو بخش از هم جدا نيستند و بايد گفت که خالصترين و واقعيترين بسيجيها در اصناف هستند و امروز خالصانه و از روي صدق دل در مناطق حاضر هستند و اگر کسي کاري را از روي دل شروع کند ميتواند نتايج خوبي بگيرد.

وي ضمن تأکيد بر اينکه اميدوارم اصناف بيش از آن چيزي که از آنها توقع هست کمک کنند خاطرنشان کرد: انتظار داريم که افراد مسئول در مبادي توزيع، بهصورت عادلانه و سريع اين کالاها را به دست مردم برسانند.

انتهاي پيام/

نیمتا روزنامه های صبح کشور