کد مطلب : 38362 تاریخ مطلب : 1398/02/17

‍ رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي عنوان کرد افزايش دو برابري اشتغال با معافيت کارگاههاي کوچک از برخي قوانين کار/ راهاندازي شهرک صنوف آلاينده اراک نيازمند حمايت مسئولين

‍ رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي عنوان کرد
افزايش دو برابري اشتغال با معافيت کارگاههاي کوچک از برخي قوانين کار/ راهاندازي شهرک صنوف آلاينده اراک نيازمند حمايت مسئولين
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: معافيت کارگاههاي زير 10 نفر از برخي قوانين کار است که نياز است تا با تصويب شوراي عالي کار اين امر صورت پذيرد که در صورت انجام، آمار اشتغال در استان حدود دو برابر بيشتر ميشود.

جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در دومين اجلاس روساي اتحاديههاي صنفي اراک به بيان سه درخواست از استاندار مرکزي پرداخت و تشريح کرد: يکي از درخواستهاي اتاق اصناف اراک، معافيت کارگاههاي زير 10 نفر از برخي قوانين کار است که نياز است تا با تصويب شوراي عالي کار اين امر صورت پذيرد که در صورت انجام، آمار اشتغال در استان حدود دو برابر بيشتر ميشود، بهطور مثال تصويب شود تا پرداخت حقوق و مزايا حتماً بر اساس قانون کار نباشد و بهصورت تعاملي انجام شود و يا ساعت کاري حتماً 8 ساعت نباشد و در صورت نياز کمتر از آن در نظر گرفته شود که با توجه به شرايط قابلتغيير باشد.

درخواست راهاندازي شهرک صنوف آلاينده

زند درخواست دوم اتاق اصناف را راهاندازي شهرک جهت صنوف آلاينده اراک دانست و افزود: متأسفانه حدود 10 سال از ساخت اين شهرک ميگذرد و تمامکارهاي لازم هم در آن انجامشده است. حتي اصناف توليدي نيز اين آمادگي رادارند تا با پرداخت هزينههاي آن، خودشان ساختوساز آن را به دست بگيرند و به شرکت دومي واگذار نشود چراکه صنوفي که خواهان انتقال به آن مکان هستند ازنظر اقتصادي ضعيف بوده و توان پرداخت هزينههاي گزاف براي ساختوساز توسط شرکت ديگري را ندارند که در صورت انجام اين کار بسياري از آلودگيهاي شهري از بين رفته و آسايش و آرامش مردم را باعث ميشود.

کاهش ماليات صنوف کوچک

رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي از تعطيلي بسياري از صنوف کوچک در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: با توجه به جنگ اقتصادي که در آن هستيم نياز است تا با تذکر به اداره امور مالياتي نسبت به انعقاد توافقي با صنوف جهت دريافت مقدار کمتر ماليات نسبت به سال گذشته اقدام شود تا هم مالياتها سريعتر وصولشده همفشاري به صنوف کوچک وارد نشود و بتوانند به کار خود ادامه دهند.

انتهاي پيام/

نیمتا روزنامه های صبح کشور