کد مطلب : 39642 تاریخ مطلب : 1398/03/31

‍ بيانيه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت روز اصناف

‍ بيانيه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت روز اصناف
اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت فرارسيدن يکم تيرماه روز ملي اصناف بيانيهاي منتشر کرد.
در اين بيانيه آمده است اصناف قديميترين نهاد مدني خودجوشاند که در بخشهاي مختلف اقتصادي، توليدي، توزيعي و خدماتي با دولت و مردم در تعاملاند و بزرگترين تشکل اقتصادي هستند.
اهميـت اين نهـاد مردمـي تـا اندازهاي است كه يك روز در تقويم (اول تيرماه) بهعنوان روز ملي اصناف نامگذاري شـده اسـت.
بسياري از بازاريان افراد مؤمن، ولايتمدار و متعهد بهنظام و قانونمدار و با اصناف ميباشند که در دورههاي مختلف پايبندي خودشان را بهنظام به اثبات رساندهاند و امروز هم يکي از سربازان اصلي انقلاب بشمار ميآيند.
خانواده بزرگ اصناف تمام تلاش خودشان را براي عملياتي کردن شعار رهبر فرزانه انقلاب در خصوص رونق توليد به کار خواهند بست.
روز اصناف را به بازاريان شريف و روساي محترم اتحاديهها استان تبريک عرض نموده و اميدواريم با همکاري و تعامل بيشتر مسئولين گامهاي اساسي براي رفع مشکلات بازاريان برداريم.

جمشيد زند
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور