کد مطلب : 39663 تاریخ مطلب : 1398/04/02

اتاق اصناف استان مرکزي مطرح کرد سهم 17درصد اصناف کشور از توليد ناخالص ملي/آمادگي اصناف استان جهت توزيع بدون سود کالاها

‍ رئيس اتاق اصناف استان مرکزي مطرح کرد
سهم 17درصد اصناف کشور از توليد ناخالص ملي/آمادگي اصناف استان جهت توزيع بدون سود کالاهاي مورد نياز مردم
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي گفت: اصناف استان اين آمادگي را دارد تا کالاهاي مورد نياز و کالاهايي که در بازار با کمبود مواجه است را بدون دريافت هرگونه سود توزيع کند.
جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در ديدار روساي اتحاديههاي صنفي استان با آيتالله دري نجفآبادي نماينده وليفقيه در استان مرکزي که به مناسبت روز اصناف انجام گرفت با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير و شهداي اصناف کشور و بابيان اينکه جامعه اصناف کشور 6200 شهيد را در راه انقلاب تقديم کرده است، گفت: اصناف استان مرکزي 500 شهيد و اصناف شهرستان اراک نيز 257 شهيد را تقديم راه انقلاب کرده است که اين افتخاري براي جامعه صنفي است.
کمک يک ميليارد توماني اصناف استان به سيلزدگان
وي افزود: اصناف استان مرکزي اين افتخار را دارد که در مواقع حساس کشور مانند سيل اخير و زلزله کرمانشاه به ياري هموطنان شتافته بهطوريکه صنفهاي مختلف استان در سيل اخير بيش از يک ميليارد تومان کمک نقدي و غير نقدي را به هموطنان سيلزده خود رساندند.
زند ادامه داد: هماکنون نيز اکيپهاي تعمير لوازمخانگي بهمنظور کمک به سيلزدگان و تعمير لوازم خرابشده آنان در مناطق سيلزده حضور دارند و بدون هيچ منتي به هموطنان خودياري ميرسانند.
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي بابيان اينکه در هر شهرستان استان يک اتاق اصناف وجود دارد، تشريح کرد: در سطح استان 180 اتحاديه صنفي و حدود 60 هزار واحد صنفي مشغول به کارند که از اين تعداد تقريباً يک ششم آن را واحد هاي توليدي و مابقي را واحدهاي توزيعي، خدماتي و خدمات فني تشکيل ميدهد.
17 درصد توليد ناخالص ملي بر دوش اصناف کشور است
زند بابيان اينکه 17 درصد توليد ناخالص ملي بر دوش اصناف کشور است، افزود: معتقديم امکان اشتغالزايي در اصناف با کمترين مقدار سرمايه ممکن يعني با حدود 50 ميليون تومان ممکن است و اين در حالي است که اشتغالزايي در واحدهاي بزرگ سرمايههاي بسيار کلانتري نياز است.
وي، درخواستي هم از قواي مجريه و مقننه داشت و گفت: انتظار ميرود اين دو قوه توجه بيشتري به اصناف داشته باشند و حمايتها بهصورت شعاري نباشد بلکه در عمل حامي صنف باشند.
رئيس اتاق اصناف استان مرکزي تأکيد کرد: اين استان بهعنوان قطب توليد تريکو، مبلمان، يخچالهاي صنعتي و ... ميتواند فعاليت خوبي داشته باشد ولي نياز است تا کمي به اين موضوع اهميت داده و سرمايهگذاري شود.
زند، ادامه داد: درخواست داريم تا نگاه دولت را نسبت به بخش خصوصي بهبود ببخشيد و اعتماد آنان را به اين بخش تقويت کنيد و اصناف نيز اين اطمينان را ميدهد که دولت با اعتماد به بخش خصوصي بهخصوص اصناف ضرري را متحمل نشود.
آمادگي اصناف استان جهت توزيع بدون سود کالاهاي موردنياز مردم
وي از آمادگي اصناف استان مرکزي جهت توزيع کالاهاي موردنياز مردم بدون سود در واحدهاي صنفي خبر داد و اضافه کرد: البته اين مهم منوط به اين است که اين کالا به اصناف برسد تا بتوان آن را توزيع کرد و صرفاً در اختيار فروشگاههاي بزرگ قرار نگيرد تا شاهد چنين صفهاي عريض و طويلي براي کالاهايي مانند شکر و قند نباشيم.
رئيس اتاق اصناف شماره تماس 3820 را جهت دريافت نقطه نظرات، انتقادات و پيشنهادات مردمي اعلام و خاطرنشان کرد: اصناف در بازرسيهاي صورت گرفته نقش مؤثري داشت و دولت بايد برابر قانون بخشي از جرائم را به اصناف برميگرداند ولي اين کار صورت نگرفته است. معتقديم بايد تخلف را از سرمنشأ کنترل کرد چراکه امکان قطع آن در انتهاي زنجيره وجود ندارد.
انتهاي پيام

نیمتا روزنامه های صبح کشور