کد مطلب : 40787 تاریخ مطلب : 1398/05/02

اطلاع رساني دقيق از قيمت کالا از طريق سامانه 124

براساس مصوبه سران قوا، وزارت صنعت مکلف به راه‌اندازي “سامانه اطلاع‌رساني ثبت کالا و خدمات” موسوم به سامانه 124 شده است.

وي افزود: سامانهاي که رونمايي شد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي و عملياتي شده است و هدفش اطلاعرساني دقيق قيمتها به مردم است.

رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان توضيح داد: بخشي از خدمات اين سامانه، اطلاعرساني قيمت کالاهايي است که مشمول قيمت تثبيتي هستند و سازمان حمايت قيمتهاي مصوب را اعلام ميکند و بخشي ديگر کالاهايي است که واحدهاي توليدي قيمت خود را در سامانه 124 درج ميکنند و سازمان حمايت در راستاي تامين حقوق مردم طبق ضوابط تعيين قيمت، موارد را مورد رصد قرار ميدهد.

تابش ادامه داد: اين اقلام جزو مواردي هستند که شکايات مردمي در خصوص آنها دريافت و توسط بازرسان سازمان حمايت و در راستاي وظيفه نظارتي سازمان مورد رسيدگي قرار ميگيرند.

وي تصريح کرد: بخش دوم خدمات “سامانه اطلاعرساني ثبت کالا و خدمات”، رصد قيمتها از سطح بازار و تحولات موجود در اين عرصه است.

وي اضافه کرد: در بخش دريافت قيمتها از سطح بازار، با همکاري اتاق اصناف قيمت انواع اقلام کالايي به سامانه اطلاعرساني ثبت کالا و خدمات منتقل خواهد شد.

اطلاعرساني قيمتها به مردم

معاون وزير صمت اعلام کرد: در اين سامانه حداقل، حداکثر و قيمت عرف کالا و خدمات را به اطلاع مردم خواهيم رساند.

تابش تصريح کرد: از مزيتهاي “سامانه اطلاعرساني ثبت کالا و خدمات”، شناسايي دقيقتر قيمتهاي سطح بازار و رصد مغايرت آنهاست که شرايط را براي دريافت علل نوسانات قيمتي و ورود نظارتي در موارد مورد نياز مهيا ميکند.

وي گفت: اين سامانه در اختيار سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان است و ناظر آن مرکز توسعه تجارت الکترونيک وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در راستاي توسعه فضاي کسب و کار، خدماترساني خواهد کرد.

رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان تاکيد کرد: يکي از اهداف راهاندازي اين سامانه، ايجاد فضاي شفاف در قيمت انواع اقلام کالايي در سطح کشور است.

وي تصريح کرد: با کمک اصناف و توليدکنندگان، فرآيند حاکم بر سامانه اطلاعرساني ثبت کالا و خدمات به آرامش بازار کمک شاياني خواهد کرد.
شاتا

نیمتا روزنامه های صبح کشور