کد مطلب : 40796 تاریخ مطلب : 1398/05/02

کلاس آموزش اصناف - تدريس کلاس مشتري مداري توسط جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور