کد مطلب : 40847 تاریخ مطلب : 1398/05/16

‍ ‍ ‍ ‍ از حمايت بنگاه هاي کوچک و متوسط نبايد غافل ماند

رييس اتاق اصناف اراک حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط استان را زمينه ساز افزايش چند برابري صادرات استان دانست

‍ ‍ از حمايت بنگاه هاي کوچک و متوسط نبايد غافل ماند

رييس اتاق اصناف اراک حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط استان را زمينه ساز افزايش چند برابري صادرات استان دانست و افزود: يکي از اين حمايت ها در نظر گرفتن آموزش هاي مورد نياز براي اين واحدها است.


جمشيد زند با اشاره به اين نکته که استان مرکزي استاني صنعتي و محل فعاليت واحدهاي کوچک و متوسط توليدي و صنعتي متعددي است، افزود: اين واحدها در صورت توانمند شدن در بخش صادرات تاثير قابل توجهي در توسعه صادرات استان خواهند داشت و از اين تاثير نبايد غافل ماند.

وي با اشاره به ميزباني پويش ملي صادرات در اراک و موثر بودن اين اقدام در توانمندي واحدهاي کوچک و متوسط در بخش دريافت اطلاعات و آگاهي مورد نياز حوزه صادرات، افزود: براي ادامه روند آموزش ها شايد نياز باشد که آموزش هاي تخصصي براي هر يک از خوشه ها به صورت ماهانه ادامه داشته باشد.

زند بيان کرد: همچنين دعوت از واحدهاي کوچک و متوسط براي شرکت در نمايشگاه ها در بازارهاي مختلف براي کسب تجربه نيز از ديگر حمايت هايي است که مي توان براي اين واحدها در نظر گرفت.اخبار پويش ملي صادرات در ارک

نیمتا روزنامه های صبح کشور