کد مطلب : 41958 تاریخ مطلب : 1398/06/24

نمايشگاه عرضه مستقيم کالا پاييزه اراک از 24لغايت 29 شهريور اتاق اصناف با همکاري شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان مرکزي @asnafmarkazi

نمايشگاه عرضه مستقيم کالا پاييزه اراک از 24لغايت 29 شهريور
اتاق اصناف با همکاري شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان مرکزي
@asnafmarkazi
نیمتا روزنامه های صبح کشور