کد مطلب : 42029 تاریخ مطلب : 1398/07/14

‍ بيانيه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت هفته نيروي انتظامي

‍ بيانيه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت هفته نيروي انتظامي
اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت هفته نيروي انتظامي بيانيهاي صادر کرد.
در بيانيه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي آمده است؛ تلاش بيوقفه و شبانهروزي دليران متدين و متعهد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در دو مفهوم دلنشين امنيت و آرامش تجلي مييابد که خاطر آدمي را طراوت و راحتي بخشيده و به جسم و جان، آسودگي ارزاني ميدارد.
اقتدار و قاطعيت جانبرکفان ناجا در برابر قانون ستيزان و اخلالگران عرصههاي نظم اجتماعي بر همگان اثباتشده و بدان اذعان دارند. امروز ظلمستيزي، مبارزه با فساد و نا عدالتي، نيروي انتظامي را بهعنوان نهادي کارآمد در مقابله با ناامني و بينظمي درآورده و موجب هراس و وحشت مجرمان، خلافکاران و متجاوزان به حقوق آحاد جامعه شده است و اين نيرو به نحو احسن توانسته است با خدمتگزاري، پاسخگويي، ايجاد انضباط و گسترش امنيت در جايجاي ميهن اسلامي از عهده انجام رسالت خطير خويش برآيد.
اصناف استان مرکزي ضمن تبريک فرارسيدن هفته نيروي انتظامي و ارج نهادن به عزت، اقتدار و کارآمدي ناجا و پاسداشت خون شهداي اين نيرو از همراهي خالصانه و هميشگي پرسنل نيروي انتظامي استان در ايجاد امنيت و نظم عمومي و همچنين برپايي نظام عادلانهي انتظامي قدرداني مينمايد.
جمشيد زند
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور