کد مطلب : 43069 تاریخ مطلب : 1398/07/23

آگهي فراخوان اعضاي اتحاديه صنف چلوکبابي ها و غذاخوري( رستوران و تالار پذيرايي ) شهرستان اراک بمنظور شرکت در انتخابات هيئت مديره اتحاديه

نیمتا روزنامه های صبح کشور