کد مطلب : 43336 تاریخ مطلب : 1398/10/12

رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي: افزايش 40 درصدي ماليات بخش توليدي و اقتصادي در سال آينده غيرمنطقي است

‍ رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي:
افزايش 40 درصدي ماليات بخش توليدي و اقتصادي در سال آينده غيرمنطقي است
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: با توجه به پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 99، ماليات بخش توليدي و اقتصادي در سال آينده، 40 درصد افزايش مي يابد كه اين موضوع غير منطقي به نظر مي رسد.
جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: با وجود رکود اقتصادي و تنگناهاي اقتصادي فعالان اين عرصه، نبايد با افزايش پرداخت ماليات نسبت به امسال مواجه شوند.
وي با اشاره به اينکه اين افزايش ماليات فشار زيادي را به بخش توليدي و اقتصادي وارد مي کند، افزود: در واقع اين افزايش چالش جدي براي بخش توليدي و اقتصادي خواهد بود.
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي، بيان کرد: براي آشنايي واحدهاي صنفي با موضوعات ماليات، اداره مالياتي مکلف است دوره هاي آموزشي را براي واحدهاي صنفي برگزار کند.
وي به ضرورت اجراي عدالت در مباني توسعه كشور اشاره و تاكيد كرد: اگر پرداخت ماليات بر مبناي عدالت انجام پذيرد امري مبارك است و همه پذيراي آن خواهند بود.
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به اجراي طرح هاي بازرسي اشاره کرد و گفت: از 25 آبان ماه تا 10 ديماه امسال 7304 مورد بازرسي از واحدهاي صنفي استان انجام شده است و در اين راستا 300 ميليون تومان پرونده تشکيل شده است.
زند با تاکيد بر اينکه در استان بازرسي ها بسيار گسترده شده است خاطر نشان کرد: بازرسي در استان 212 درصد رشد داشته است.

انتهاي پيام

نیمتا روزنامه های صبح کشور