کد مطلب : 4891 تاریخ مطلب : 1395/04/13

درويش متولي به رياست اداره صنعت، معدن و تجارت ساري منصوب شد

درويش متولي، طي حکمي به رياست اداره صنعت، معدن و تجارت ساري و مياندرود منصوب شد.

طي حکمي از سوي محمد محمدپور عمران رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، علي بابا درويش متولي به عنوان رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت ساري منصوب شد.
بر اساس اين گزارش، معاونت نظارت و بازرسي اداره کل بازرگاني مازندران، قائم مقام مدير کل شهر و روستا استان، مشاور رئيس سازمان و مدير روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بخشي چند از کارنامه کاري درويش متولي است.

شايان ذکر است پيش از اين سمت به مدت 7 سال در اختيار اسماعيل هادي نژاد بود که طي حکمي به رياست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهشهر منصوب شد.

منبع:مازند اصناف

نیمتا روزنامه های صبح کشور