کد مطلب : 4892 تاریخ مطلب : 1395/04/13

صنوف تنها توزيع کننده کالا هستند؛ مبادي ورودي کالاها را کنترل کنيد

رئيس اتحاديه پوشاک تهران، پديده قاچاق کالا را يک چالش اقتصادي و اجتماعي دانست و گفت: اصناف تنها توزيع کننده و توليد کننده کالا هستند ؛ از اين رو واردات کالاي قاچاق بايد در مبادي ورودي کنترل شود.

ابوالقاسم شيرازي در واکنش به طرح ضربتي برخورد با کالاي قاچاق اظهار کرد: امروز پديده کالاي قاچاق به عنوان يک تهديد جدي بر سر راه تجارت آزاد است و هزينههاي زيادي را بر بدنه اقتصادي کشور تحميل کرده و اجراي اين طرح از اهميت بالايي برخوردار است.وي با بيان اينکه اجراي طرح مبارزه با کالاي قاچاق قرار بود از دو سال پيش اجرايي شود، افزود: طرح مبارزه با کالاي قاچاق موضوع جديدي نيست و چند سال است که اصناف خواستار اجراي اين طرح هستند چرا که اين موضوع تنها به ضرر اصناف تمام شده و بازار فروش را با رکود همراه کرده است.شيرازي با بيان اينکه براي موفق بودن طرح ضربتي برخورد با کالاي قاچاق بايد مبادي اصلي ورود کالاي قاچاق کنترل شود، تاکيد کرد: رکود، بيکاري، تعطيلي کارخانه ها و کاهش وضعيت رفاهي جامعه نمونههاي کوچکي از معضلات قاچاق درحوزه اقتصادي کشور هستند که سالانه ضرر و زيان زيادي را به علت مقابله نکردن با قاچاق به کشور وارد ميکندشيرازي بر ضرورت داشتن عزم جدي و عملي براي مقابله با قاچاق تاکيد کرد و گفت: در حوزه پوشاک آمار رسمي از کالاي قاچاق وجود ندارد و از سال گذشته تا کنون ورود کالاي غير مجاز به اين حوزه 70 درصد کاهش داشته و در اين زمينه شبکه هاي مجازي و خانه هاي زير زميني فعاليت گسترده اي را در فروش کالاي خانگي دارند.وي تاکيد کرد: براي اجراي عملکرد موثر اين طرح بايد همه دستگاها و ارگان ها و حتي مردم همگام و همسو شوند به طوري که حتما بايد مبادي اصلي با جديت کنترل شود.رئيس اتحاديه پوشاک تهران تصريح کرد: 17 هزار صنفي داراي پروانه و به صورت قانونمند در حوزه پوشاک در تهران مشغول به فعاليت هستند که از اين تعداد 11 هزار واحد توزيع کننده و 6 هزار واحد توليد کننده هستند ضمن اينکه 2 هزار واحد ديگر نيز در دست اقدام براي دريافت پروانه کسب قرار دارند.

منبع:خبرگزاري کسب و کار

نیمتا روزنامه های صبح کشور