کد مطلب : 51595 تاریخ مطلب : 1398/12/24

مصوبات بيست و ششمين جلسه قرارگاه پدافند زيستي استان مورخ 98/12/23

‍اطلاعيه فوري و مهم

پيرو جلسه روز جمعه قرارگاه زيستي موارد ذيل به تصويب رسيد.

مصوبات بيست و ششمين جلسه قرارگاه پدافند زيستي استان مورخ 98/12/23
1) مقرر گرديد کليه بازار هاي سرپوشيده ، مجتمع هاي تجاري، پاساژها در سراسر استان از روز يکشنبه مورخ 98/12/25 کاملاً تعطيل و فقط صنوف قصابي، خبازي، فتيرپزي، قنادي، خواربار فروشان، آجيل فروشان، لبنيات فروشان، سوپرمارکت ها، تجهيزات پزشکي و بهداشتي، ميوه فروشان و تره بار، رستوران هاي بيرون بر، خشک شويي ها و خدمات خودرويي فعاليت داشته باشند.
2) مقرر گرديد در راستاي تأمين الکل و ماسک مورد نياز استان، سازمان صمت و اصناف استان با همکاري و نظارت دانشگاه علوم پزشکي برنامه ريزي و اقدامات لازم را بعمل آورد.
3) مقرر گرديد فروشگاه ها و اصنافي که فعاليت دارند مکلف به رعايت موازين بهداشتي بوده، در غيراين صورت با آنان برابر قوانين برخورد خواهد شد.
4) مقرر گرديد معاونت اقتصادي استانداري در راستاي پيگيري و کاهش و رفع مشکلات صنوف در ساختار هاي اداري از قبيل دارايي ، تأمين اجتماعي، شهرداري ها، بيمه و .... اقدامات لازم را بعمل آورد.
5) مقرر گرديد از فردا صبح( روز شنبه مورخ 98/12/24 ) با محوريت شهرداري ها و حمايت فرمانداران و اعضا شورا تأمين شهرستان ها نسبت به تعطيلي و جلوگيري از فعاليت دست فروشي ها اقدامات لازم بعمل آيد و نيروي انتظامي حمايت از شهرداري ها در اين حوزه بعمل آورد .
6) مقررگرديد در رابطه با تداوم و تأمين ارائه اقلام خدمات مصرفي در ايام تعطيلات نوروز، حوزه اقتصادي استانداري برنامه ريزي و تدابير و تمهيدات لازم را اتخاذ نمايد.
7) مقررگرديددفاتر اسناد رسمي، واحد هاي اداري، اتحاديه هاي صنفي ( به جز اتاق اصناف ) از روز يکشنبه مورخ 98/12/25 تعطيل گردند.
8) مقررگرديد قرارگاه زيستي استان در راستاي اجرايي شدن دستور رئيس جمهور محترم که طي نامه شماره 63292 مورخ 98/12/22 به استان ها ابلاغ شده و براي کنترل خودرو ها در خروجي شهرستان ها دستور العمل تدوين شده از روز يکشنبه مورخ 98/12/25 برنامه ريزي و تدابير لازم را اتخاذ نمايند.
9) مقررگرديد فرمانداران تابعه کليه مصوبات مذکور را در شهرستان ها عملياتي و ضمن اقدامات لازم تدابير و تمهيدات پيشگيرانه را اتخاذ نمايند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور