کد مطلب : 51603 تاریخ مطلب : 1399/01/01

آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي سال 1399 را سال «جهش توليد» نامگذاري کردند

پيام نوروزي مقام معظم رهبري به مناسبت حلول سال 1399
???جهش توليد بايد تغيير محسوس در زندگي مردم ايجاد کند

??رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي بهمناسبت آغاز سال 1399 هجري شمسي:
??سال قبل، سال سختي بود و گرفتاريهاي مردم نيز کم نبود اما در کنار سختيها، سربلنديهاي بعضاً بيسابقهاي وجود داشت و ملت ايران واقعاً خوش درخشيد.
??مسائل اقتصادي کشور متعدد است از جمله اصلاحات بانکي، گمرکي و مالياتي» و بهبود فضاي کسبوکار» اما نقش توليد بيهمتا است و با راه افتادن توليد و استفاده از بازار فروش 80 ميليوني در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهاي خارجي، مشکلات اقتصادي قطعاً پايان مييابد و تحريمها به نفع کشور تمام خواهد شد.
?? تحريم تاکنون در کنار ضررهايش، سودهايي نيز داشته و ما را وادار کرده است که به فکر تهيه لوازم زندگي و نيازهاي کشور از طريق امکانات داخلي باشيم که اين حرکت بسيار مغتنم انشاءالله ادامه خواهد يافت.
?? سال 99 را سال جهش توليد» نامگذاري ميکنم. جوري عمل کنيد که با جهش توليد، تغييري محسوس در زندگي مردم بهوجود آيد.
?? البته لازمه تحقق اين هدف برنامهريزي در بخشهاي مختلف است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور