کد مطلب : 54703 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??آوار مشکلات شديد مالي بر سر هزار آرايشگاه زنانه در اراک/ 80 درصد آرايشگاه داران زن سرپرست خانوارند ??صوفي رييس اتحاديه آرايشگران زنانه اراک:

♦?آوار مشکلات شديد مالي بر سر هزار آرايشگاه زنانه در اراک/ 80 درصد آرايشگاه داران زن سرپرست خانوارند

??صوفي رييس اتحاديه آرايشگران زنانه اراک:
??مديران واحدهاي آرايشگري در روزهاي کرونا متحمل خسارات زيادي شدند چرا که براي مشتريان نوروزي به ميزان قابل توجهي از مواد آرايشي و بهداشتي را با قيمت گزاف با پرداخت چک تهيه کردهاند که هيچ کدام از آنها در حضور کرونا و صندلي خالي آرايشگاهها مصرف نشد و اکنون بسياري از اين اقلام تاريخ مصرفشان رو به اتمام است و آرايشگران بدون درآمد حتي قادر نيستند چکهايشان را پاس کنند.

??يک هزار آرايشگاه در اراک وجود دارد که 80 درصد آنها متعلق به زنان سرپرست خانوار است. بسياري از آرايشگاهها مکان اجارهاي دارند و صنف آرايشگر چه با درآمد بالا و چه با درآمد سطح پايين با ادامه روند تعطيلي ديگر توان ايستادن روي پاي خود را ندارند و بيصدا ورشکست شده است.
@arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور