کد مطلب : 54704 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??مردم استان مرکزي براي مشاهده اموال مسروقه خود به سامانه نما مراجعه کنند ??برخي اموال مسروقه که در خانه يا محل دستگيري سارقان کشف مي گردد، قابل شناسايي نيستند. به همين دليل "سامانه نما" طراحي شده تا اموال غيرقابل شناسايي در اين سايت نمايش و مالباختگان اموال خود را شناسايي و با ارائه مستندات و مدارک به حوزه آگاهي مراجعه و اموال خود را تحويل بگيرند. ??جهت ورود به سامانه نما به آدرس police.ir مراجعه کنيد و سپس بر روي قسمت "سامانه اموال کشف شده" کليک کرده و وارد به سامانه شويد. @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور