کد مطلب : 54706 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??هر کدام از آرايشگاه هاي مردانه اراک 30 ميليون تومان خسارت ديده اند ??رمضي رييس اتحاديه آرايشگران و پيرايشگران اراک:

♦?هر کدام از آرايشگاه هاي مردانه اراک 30 ميليون تومان خسارت ديده اند

??رمضي رييس اتحاديه آرايشگران و پيرايشگران اراک:
??680 واحد آرايشگاه مردانه در اراک وجود دارد که هر واحد با شيوع ويروس کرونا 300 ميليون ريال دچار خسارت شده است. اسفندماه اوج کار صنف آرايشگري است و آرايشگران روي درآمد اين ايام حساب ويژه باز ميکنند.

??تعطيلي آرايشگاههاي بهعنوان مشاغل پرخطر باعث شد تا شاغلان اين بخش توان پرداخت اجاره مکان و منزل خود را هم نداشته باشند. اين در حالي است که 80 درصد شاغلان واحدهاي پيرايش مردانه اراک مستاجر هستند.
@arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور