کد مطلب : 54713 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??حضور نمايندگي آستان قدس رضوي جناب اقاي بخشي در اتاق اصناف واعلام امادگي در خصوص حمايت از صنوف اسيب ديده @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور