کد مطلب : 54717 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??روند بهبوديافتگان کرونا شيب صعودي دارد جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت: ??روند بهبوديافتگان شيب صعودي دارد. ??تعداد فوتي‌ها براي روز سوم همچنان دو رقمي است. ??از مردم به خاطر مشارکت و رفتار مدني‌شان تشکر مي‌کنم. ??بار عظيم‌ بسيج ملي مبارزه با کرونا بر عهده مردم بوده است. ??اميدواريم با همکاري بين بخش‌هاي مختلف و مردم بتوانيم اين بيماري را مهار کنيم @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور