کد مطلب : 63852 تاریخ مطلب : 1399/03/10

فراخوان انتخابات اتحاديه صنف کيف و کفش فروشان شهرستان اراک

فراخوان انتخاباتاتحاديه صنف کيف و کفش فروشان شهرستان اراک روز يکشنبه مورخ 11/03/99 ار ساعت 10 الي 13 در ساختمان اتاق اصناف به آدرس انتهاي خيابان هپکو بلوار ساوه خيابان وکلا روبروي پمپ گاز برگزار ميگرددلذا از کليه اعضاي داراي پروانه کسب آن اتحاديه دعوت بعمل ميآيد با در دست داشتن پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر جهت شرکت در انتخابات حضور بهم رسانند

نیمتا روزنامه های صبح کشور