کد مطلب : 63937 تاریخ مطلب : 1399/03/27

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ انتخابات اتحاديه صنف الکتريک و تعميرات لوازم خانگي شهرستان اراک برگزار شد

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ انتخابات اتحاديه صنف الکتريک و تعميرات لوازم خانگي شهرستان اراک برگزار شد

محسن صادقي رئيس شد

??به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف به نقل از رئيس هيأت برگزاري انتخابات ‌اتحاديه هاي صنفي ،انتخابات هيات مديره اتحاديه صنف الکتريک و تعميرات لوازم خانگي شهرستان اراک با حضورنماينده استانداري مرکزي ، نماينده سازمان صنعت معدن و تجارت استان نماينده اداره نظارت بر اماکن عمومي، اتاق اصناف ، هيات اجرايي برگزاري انتخابات و اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه برگزار شد
انتخابات اتحاديه سه شنبه بيست و هفتم خرداد برگزار و محسن صادقي براي چهار سال به عنوان رئيس اتحاديه انتخاب شد.
??در اين انتخابات محسن صادقي با کسب 144 رأي به عنوان رئيس اتحاديه صنف انتخاب شد.
مهدي توحيد نژاد با کسب 101 رأي به عنوان نايب رئيس اول، سيد فخرالدين جنيد با کسب 75 رأي نايب رئيس دوم، محمد جواد ميرزايي با کسب 73 رأي دبير ، محمد شفيعي با کسب 42 رأي به عنوان خزانه دار و جمشيد جهان ديده با کسب 79 رأي بعنوان بازرس اصلي اتحاديه انتخاب شدند.
نیمتا روزنامه های صبح کشور