کد مطلب : 65190 تاریخ مطلب : 1399/05/09

اعضاي صنف الکتريک و تعميرکاران لوازم خانگي اراک بسيار متضرر گرد

يدهانداعضاي صنف الکتريک و تعميرکاران لوازم خانگي اراک بسيار متضرر گرديدهاند
مهندس مهدي توحيدنژاد نائب رئيس اتحاديه اعلام نمود که با آغاز شيوع ويروس کرونا در اسفند ماه 98 و 4 ماهه ابتداي سال 99 به اعضاي محترم اين اتحاديه از لحاظ اقتصادي خسارت جدي وارد شده است و اين صنف بسيار مظلوم واقع شده است ايشان در ادامه گفتند که رسته اي به نام اجاره اکو و بلندگو در زيرمجموعه اتحاديه وجود دارد که از زمان شيوع ويروس منحوس کرونا تا به امروز همواره تعطيل بوده که اين امر آسيب زيادي به اعضاي اين رسته وارد نموده است.
توحيدنژاد اضافه نمود که متاسفانه عليرغم تمام پيگيري هاي صورت گرفته تا به امروز اعضاي اين اتحاديه تحت پوشش هيچ کدام از طرح هاي اعلام شده از طرف ستاد مقابله با کرونا قرار نگرفته است
ايشان در پايان يادآور شدند که با توجه به ادامه دار شدن اين ويروس لازم ميدانم از اتاق اصناف و دستگاههاي دولتي ذيربط تقاضا نمايم رسته هاي آسيب ديده اين اتحاديه در طرحهاي کمک دولتي قرار بگيرند تا حداقل در اين شرايط سخت اقتصادي بتوانيم باري از روي دوش اين عزيزان برداريم.
نیمتا روزنامه های صبح کشور