کد مطلب : 65191 تاریخ مطلب : 1399/05/09

جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي طي پيامي عيد سعيد قربان را تبريک :

جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي طي پيامي عيد سعيد قربان را تبريک گفت :
بسم الله الرحمن الرحيم
“عيد قربان، روز ثبوت و اثبات عشق و تسليم است؛ روزي که انسان در برابر معشوق، هيچ بودن همه چيز را ميپذيرد، خود و همه چيز را فداي او ميکند و تعبد را که نتيجه عرفان، شهود و ديدن يار است، به معرض ديد ميگذارد. عيد قربان عيد نزديک شدن دلهايي است که به قرب الهي رسيده اند. عيد بر آمدن روزي نو و انساني بهتر است.
قربان جلوه گاه رهايي از نفس و عيد همه ي پاکي هاست. اين روز ، روز کمال و رهيدن از بند تعلقات و جشن رهيدگي از بندگي نفس و تجلي گاه بندگي است .
آنجا که در عرفات به شناخت مي رسد و در مشعر به شعور الهي و در منا، رهايي از تعلقات دنيوي و رسيدن به عشق و قرب الهي را آرزو مي کند. علي هذا، ايام نورافشان عيد سعيد قربان ،عيد پاکي ها و خلوص بندگي را به عموم مردم مومن و به خصوص کسبه و بازاريان در جاي جاي ايران عزيز اسلامي تبريک گفته و اميدمندم دهه ايي سرشار از توفيق و سلامتي و برکت و هدايت پيش رو داشته باشيم. چنين باد.
روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور