کد مطلب : 68787 تاریخ مطلب : 1399/09/27

انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لاستيک ،موتور سيکلت و ادوات کشاورزي شهرستان اراک برگزار شد.

‍ ‍ ??انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لاستيک ،موتور سيکلت و ادوات کشاورزي شهرستان اراک برگزار شد
??حسين مايلي رئيس شد

??به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف به نقل از رئيس هيأت برگزاري انتخابات ‌اتحاديه هاي صنفي ،انتخابات هيات مديره اتحاديه صنف فروشندگان لاستيک ،موتور سيکلت و ادوات کشاورزي شهرستان اراک باحضورنماينده استانداري مرکزي ، نماينده سازمان صنعت معدن و تجارت استان نماينده اداره نظارت بر اماکن عمومي، اتاق اصناف ، هيات اجرايي برگزاري انتخابات و اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه برگزار شد
انتخابات اتحاديه پنج شنبه مورخ 99/09/27 برگزار وحسين مايلي براي چهار سال به عنوان رئيس اتحاديه انتخاب شد.
??در اين انتخابات حسين مايلي با کسب 117 رأي به عنوان رئيس اتحاديه صنف انتخاب شد.
سيد احمد احمدي با کسب 90 رأي به عنوان نايب رئيس اول، حسين معصومي زاده با کسب 72 رأي نايب رئيس دوم، موسي شيري با کسب 66 رأي دبير ، مرتضي شير محمدي کبودي با کسب 61 رأي به عنوان خزانه دار و احمد رضا روديان با کسب 97 رأي بعنوان بازرس اصلي اتحاديه انتخاب شدند.


@
نیمتا روزنامه های صبح کشور