کد مطلب : 68867 تاریخ مطلب : 1399/10/20

حضور جمشيد زند رئيس اتاق اصناف در هفتاد و هشتمين جلسه ستاد مديريت بيماري کرونا ي استان به رياست آقازاده استاندار مرکزي

حضور جمشيد زند رئيس اتاق اصناف در هفتاد و هشتمين جلسه ستاد مديريت بيماري کرونا ي استان به رياست آقازاده استاندار مرکزي

حضور جمشيد زند رئيس اتاق اصناف در هفتاد و هشتمين جلسه ستاد مديريت بيماري کرونا ي استان به رياست آقازاده استاندار مرکزي
نیمتا روزنامه های صبح کشور