کد مطلب : 68868 تاریخ مطلب : 1399/10/20

بيستم دي ماه، مصادف است با سالروز شهادت اميرکبير. ميرزا تقي خان اميرکبير زاده‌ روستاي هزاوه اراک و دست پرورده خاندان قائم مقام فراهاني است. وي آشپززاده‌اي بود که به دليل هوش و استعدادهايش مورد توجه قرار گرفت و توسط قائم مقام فراهاني، والامقامي آگاه و وطن پرست شد. @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور