کد مطلب : 68869 تاریخ مطلب : 1399/10/20

??قيمت مصوب تخم مرغ ??درب مرغداري 14000 تومان ??قيمت عمده 15000 تومان ??قيمت خرده فروشي 16900 تومان ??از متصديان محترم واحدهاي صنفي تقاضا ميشود قيمت اعلام شده را رعايت نمايند. ??سامانه 3820 آماده رسيدگي به شکايات مردمي @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور