کد مطلب : 68945 تاریخ مطلب : 1399/11/20

??نهمين اجلاس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با حضور رئيس سازمان بسيج اصناف و بازاريان کشور هم اکنون در حال برگزاري است

نیمتا روزنامه های صبح کشور