کد مطلب : 68953 تاریخ مطلب : 1399/11/21

??نشست هيات مديره اتحاديه صنف صنايع آهن،آلومينيوم و شيشه اراک با جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکزاستان مرکزي درخصوص بررسي و رسيدگي به مسائل و مشکلات @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور