کد مطلب : 68993 تاریخ مطلب : 1399/12/11

کسب رتبه برتر کشوري اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در زمينه مقابله با بيماري کرونا براساس اعلام قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و تقدير ستاد استاني کرونا از اصناف استان

کسب رتبه برتر کشوري اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در زمينه مقابله با بيماري کرونا براساس اعلام قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و تقدير ستاد استاني کرونا از اصناف استان
نیمتا روزنامه های صبح کشور