کد مطلب : 69008 تاریخ مطلب : 1399/12/23

جشنواره مجازي نوروز 1400

جشنواره مجازي نوروز 1400

از طريق سامانهي اي صنوف
به نشانيwww.e-sonoof.ir

قابل توجه واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب :

به منظور ايجاد امکان فروش اينترنتي علاوه بر فروش فيزيکي براي واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب جشنواره مجازي نوروز 1400برگزار مي گردد.
‍ جهت دريافت فايل راهنماي ثبت نام صنوف در طرح جشنواره مجازي نوروز 1400 از لينک زير استفاده کنيد.
https://t.me/arakasnaf/2803
نیمتا روزنامه های صبح کشور