کد مطلب : 69014 تاریخ مطلب : 1400/01/10

تازه ترين رنگ بندي شهرستانهاي استان مرکزي

??????تازه ترين رنگ بندي شهرستانهاي استان مرکزي از نماي نزديک ?? #اراک و #ساوه در وضعيت #نارنجي ??شهرستانهاي #اراک و #ساوه در تازه ترين رنگ بندي شهرستانهاي کشور #نارنجي شدند . ??شهرستانهاي #اراک و #ساوه بعد از #خمين #نارنجي شدند . ??با نارنجي شدن 3 شهرستان ،اراک،ساوه ،خمين ، #آشتيان نيز از #آبي به زرد تغيير رنگ داد . ??در حال حاضر9 شهرستان ، #کميجان ،دليجان ، #محلات، #زرنديه ، #خنداب ، #آشتيان، #فراهان ، #شازند و #تفرش در وضعيت #زرد و 3 شهرستان #اراک، #خمين و #ساوه در وضعيت #نارنجي قرار دارند . @a

نیمتا روزنامه های صبح کشور