کد مطلب : 7117 تاریخ مطلب : 1395/11/01

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادت حمعي از آتش نشانان شجاع، فداکار و دلير که براي نجات جان و مال و مردم در محل حادثه فرو ريختن ساختمان پلاسکو حاضر شده بودند موجب تالم و تاثر شد. بدون شک داستان فداکاري و جانفشاني اين خدمتگزاران صادق به خلق خدا تا ابد در تاريخ قهرمانانان ايران زمين باقي خواهد ماند و در برهه هاي مختلف تاريخ اين کشور ايثار ستودني شان در اذهان باز آفريني خواهد شد. ضمن اداي احترام و عرض تسليت شهادت آتش نشانان شجاع، براي خانواده هاي داغدار اين عزيزان صبر جميل و براي شهيدان اين حادثه علو درجات مسئلت داريم . روابط عمومي اتاق اصناف مركز استان مركزي.

نیمتا روزنامه های صبح کشور