کد مطلب : 73257 تاریخ مطلب : 1400/04/03

ديدار سعيد جعفري کرهرودي رئيس سازمان صمت استان مرکزي و همکاران با جمشيد زند رئيس اتاق اصناف استان مرکزي و هيات رئيسه به مناسبت يکم تيرماه روز ملي اصناف

نیمتا روزنامه های صبح کشور