کد مطلب : 73258 تاریخ مطلب : 1400/04/03

پنج شنبه ها ارتباط مستقيم با رئيس اتاق اصناف ??جهت ارتباط با رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي وهرگونه پيشنهاد و انتقاد به صفحه رسمي اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در اينستاگرام به آدرس ذيل مراجعه نماييد. https://instagram.com/asnafmarkazi?igshid=33js6fbxvw3e ??روابط عمومي اتاق اصناف @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور