کد مطلب : 73273 تاریخ مطلب : 1400/04/08

??رنگ‌بندي جديد کرونايي از 9 تيرماه اعلام شد؛ مناطق نارنجي استان مرکزي به هشت شهرستان افزايش يافت ?? بر اساس آخرين رنگ‌بندي شهرهاي کشور در اپليکيشن ماسک که از چهارشنبه 9 تيرماه اعمال مي‌شود شهرستان‌هاي ساوه، اراک، خمين، شازند، محلات، دليجان، فراهان و تفرش در وضعيت نارنجي قرار خواهند گرفت. همچنين شهرستان‌هاي آشتيان، زرنديه، خنداب و کميجان در وضعيت زرد قرار خواهند داشت. در آخرين رنگ‌بندي شهرستان‌هاي کشور که شنبه پنجم تيرماه اعلام‌شده بود شش شهرستان استان در وضعيت نارنجي و شش شهرستان در وضعيت زرد قرار داشتند. ?? @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور