کد مطلب : 73278 تاریخ مطلب : 1400/04/12

12 تير ؛ روز افشاي حقوق بشر آمريکايي

12 تير ؛ روز افشاي حقوق بشر آمريکايي

دوازدهم تير ؛ روز افشاي حقوق بشر آمريکايي

سي و سه سال پيش در 12 تير 1367 پرواز مسافربري شماره 655 شرکت هواپيمايي ايران اير با 290 مسافر بر فراز خليج فارس هدف ناو آمريکايي وينسنس قرار گرفت؛ روزي که در تقويم رسمي ايران روز افشاي حقوق بشر آمريکايي» نام گرفته است.
نیمتا روزنامه های صبح کشور