کد مطلب : 74409 تاریخ مطلب : 1400/05/19

پويش صنفي/هر مغازه، يک پرچم...

پويش صنفي نصب پرچم عزاي امام حسين(ع)، همزمان با فرارسيدن ماه محرم در واحدهاي صنفي

پويش صنفي | هر مغازه، يک پرچم...

?? پويش صنفي نصب پرچم عزاي امام حسين(ع)، همزمان با فرارسيدن ماه محرم در واحدهاي صنفي

?? امسال نيز با توجه به شيوع ويروس کرونا ميتوان با راههاي ديگري به برپايي عزاي حسيني پرداخت. مراقب دلدادگان حسين(ع) باشيم.

#هرمغازهيک_پرچم
#ماملتامام_حسينيم
نیمتا روزنامه های صبح کشور