کد مطلب : 74429 تاریخ مطلب : 1400/05/29

‍ معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي خبر داد    31 مرداد، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه

‍ معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي خبر داد31 مرداد، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و صاحبان املاک اجاري

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفت: آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد املاک اجاري به استناد مصوبه ستاد ملي مديريت کرونا، 31 مردادماه مي باشد.

چهارشنبه، 13 مرداد 1400 | ?

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفت: آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد املاک اجاري به استناد مصوبه ستاد ملي مديريت کرونا، 31 مردادماه مي باشد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمد مسيحي با بيان اينکه مطابق قانون ماليات‏هاي مستقيم، 31 تيرماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و صاحبان املاک اجاري است، خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه ستاد ملي مديريت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد املاک اجاري تا پايان مردادماه تمديد شده؛ لذا روز يکشنبه 31 مردادماه، آخرين مهلت براي تسليم اظهارنامه مالياتي خواهد بود.

وي افزود: براساس مصوبه يادشده، موعدهاي مقرر در مواد 116،110،80،57 و126 قانون ماليات‏هاي مستقيم که مهلت انقضاي تسليم اظهارنامه مالياتي و سررسيد پرداخت ماليات آنها تا تاريخ 1400/4/31مي باشد به مدت يک ماه تمديد مي گردد. همچنين کليه مهلت هاي رسيدگي سنوات قبل که انقضاي آن ها از تاريخ 1400/4/31 لغايت 1400/6/31 مي باشد به مدت يک ماه تمديد مي گردد.

مسيحي با تاکيد بر اينکه برخورداري از هر نوع تسهيلات و معافيتهاي مالياتي، منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است، عنوان داشت: فعالان اقتصادي به منظور بهره مندي از مشوقهاي قانوني نرخ صفر و يا هر نوع تسهيلات ديگر بايد اظهارنامه مالياتي خود را تا روز يکشنبه 31 مردادماه سال جاري به صورت الکترونيکي از طريق درگاه ملي ماليات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و ماليات خود را پرداخت نمايند.

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور در خاتمه تاکيد کرد: مؤديان محترم مالياتي، در صورت عدم پرداخت ماليات و يا حسب مورد عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در مهلت مقرر، مشمول جرايم قانوني خواهند شد
@arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور